Shabbat Shalom | שבת שלום

שַׁבָּת שָׁלוֹם

Interjection, Greeting.

Shabbat Shalom, Have a Peaceful Sabbath.