אבגדה‬ וז‬ חטיכל‬ מנסעפצק‬ רש‬ ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Baruch Hashem | ברוך השם

English:‭ Thank God. Baruch Hashem.
Hebrew Translation with Vowels: בָּרוּךְ הַשֵּׁם
Word Type: Interjection.
Hebrew Audio Pronunciation:

Hebrew Dictionary Tag: Baruch Hashem in Hebrew, Thank God in Hebrew.